My father's album (period 1890-1921)   

Previous | Back to album | NextBerdichevskoye Kommertcheskoye Utchilishtchye (BKU)
The Commercial School of Berdichev (today a Pedagogical Center) in 1918