My father's album (period 1890-1921)   

Previous | Back to album | Next

Prof. Mark Lazarovitch Gueyman