My father's album (period 1890-1921)

Previous | Back to album | Next

Olya with Kovolyenko,Lyenka
and a friend