My father's album (period 1890-1921)

Previous | Back to album | Next

Shura (Kovolyenko's sister)